| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录
欢迎来到加西网 (温哥华门户网)

首页

新闻资讯

论坛

微信

温哥华地产

温哥华教育

温哥华汽车

新移民/招聘

旅游
搜索:  

 论坛通告:  批评商家需要注意   转载新闻请务必注明出处,这些媒体请不要转,谢谢  
 个人空间: XY | 铁扇公主的闺房 | Invisible world | nessus | 嗱嗱嗱。。不聽豬头言。吃虧在眼前。 | peter2020 | 王老汉 | 喋喋不休 | 逸言堂 | 罗蓬特机器人 | 快乐的狮子 | 币不可少 | fgfdgdfgcvbvcb | 人生的精彩誰來決定? | 五木森林 | 花随风 | 我在温哥华 | 桃花岛 | 文化与文明 | 剪剪的动感人生
 最新求助: 关於Hallmarks,求高人解惑!   HEPA UV空气清净机应该也有效吧?   请教高人   求助: 今年卖了块空地赚了点小钱,该怎么报税呢
 论坛转跳:
     发帖回帖获取加西镑, 兑换精彩礼物

论坛首页 -> 南粤茶居

古文观止-公羊传-吴子使札来聘 (发表于5年前)


回复主题  图片幻灯展示  增添帖子到书签中  给帖子中的发贴者批量赠送献花或者花篮   |##| -> |=|       发表新主题
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 正文
commonsense
(只看此人)
文章 时间: 2014-8-18 10:39 引用回复
原文:

 吴无君,无大夫,此何以有君,有大夫?贤季子也。何贤乎季子?让国也。其让国奈何?谒也,馀祭也,夷昧也,与季子同母者四。季子弱而才,兄弟皆爱之,同欲立之以为君。谒曰:“今若是迮而与季子国,季子犹不受也。请无与子而与弟,弟兄迭为君,而致国乎季子。”皆曰诺。故诸为君者皆轻死为勇,饮食必祝,曰:“天苟有吴国,尚速有悔于予身。”故谒也死,馀祭也立。馀祭也死,夷昧也立。夷昧也死,则国宜之季子者也,季子使而亡焉。僚者长庶也,即之。季之使而反,至而君之尔。阖庐曰:“先君之所以不与子国,而与弟者,凡为季子故也。将从先君之命与,则国宜之季子者也;如不从先君之命与子,我宜当立者也。僚恶得为君?”于是使专诸刺僚,而致国乎季子。季子不受,曰:“尔杀吾君,吾受尔国,是吾与尔为篡也。尔杀吾兄,吾又杀尔,是父子兄弟相杀,终身无已也。”去之延陵,终身不入吴国。故君子以其不受为义,以其不杀为仁,贤季子。则吴何以有君,有大夫?以季子为臣,则宜有君者也。札者何?吴季子之名也。春秋贤者不名,此何以名?许夷狄者,不一而足也。季子者,所贤也,曷为不足乎季子?许人臣者必使臣,许人子者必使子也。
 
花篮
分享
_________________
安静。。。 所以我能欣赏身边美丽!


上一次由commonsense于2014-8-18 10:41修改,总共修改了1次
楼主 | 电梯直达
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
commonsense
(只看此人)文章 时间: 2014-8-18 10:40 引用回复
注释

(1)“吴子使札来聘”:这句话是该文引用的《春秋》里的句子。

聘:古代诸侯国之间派使者相问的一种礼节。使者代表国君,他的身分应是卿;“小聘”则派大夫。

(2)贤:用作以动词。

季子:公子札是吴王寿梦的小儿子,古以伯、仲、叔、季排行,因此以“季子”为字。《史记》称他“季札”。

(3)让国:辞让国君之位。据《史记·吴世家》记载,寿梦生前就想立季札,季札力辞,才立长子诸樊(即谒)。寿梦死后,诸樊又让位季札,季札弃其室而耕,乃止。

(4)谒:寿梦长子,一作“遏”,号诸樊。《春秋》经写作“吴子遏”,《左传》、《史记》称“诸樊”。

(5)馀祭:寿梦次子,《左传》记其名一作“戴吴”,马王堆三号墓出土帛书《春秋事语》作“余蔡”。

(6)夷昧:寿梦三子。《左传》作“夷末”,《史记》作“馀昧”。

(7)迮(zé,又读zuò):仓促。

(8 )尚:佑助。

悔:咎,灾祸,这里指亡故。

(9)谒也死:谒在位十三年,前548年(鲁襄公二十五年)在伐楚战争中,中冷箭死于巢(今安徽巢县)。

(10)馀祭也死:馀祭在位四年(《史记》误作十七年),前544年(鲁襄公二十九年)在视察战船时被看守战船的越国俘虏行刺身亡。

(11)夷昧也死:夷昧在位十七年(《史记》误作四年),前527年(鲁昭公十五年)卒。

(12)使而亡:出使在外。《史记·吴世家》所记与此不同:“王馀眛卒,季札让,逃去。”认为季札是为让位而逃走的。

(13)僚:《公羊传》这里说他是“长庶”,即吴王寿梦妾所生的长子,季札的异母兄。《史记·吴世家》则说他是“王馀眛之子”。以《公羊传》为是。

(14)阖庐(lǘ):公子光即吴王位后的号,《史记》说他是诸樊之子,《世本》说他是夷昧之子。

(15)专诸:伍子胥为公子光找到的勇士,前515年(吴王僚十三年)四月,公子光请王僚喝酒,使专诸藏匕首于炙鱼之中,进食时取出匕首刺王僚胸而杀之。

(16)致国乎季子:把王位给季札。《史记·吴世家》谓阖庐刺杀王僚后即承吴王位,无让国于季札之意。

(17)延陵:春秋吴邑,今江苏常州。季札食邑于此,所以又号“延陵季子”。

(18 )不名:不直称名。古人生三月取名,年二十行冠礼,另取字。对人表示尊敬,就称其字而不称名。

(19)不一而足:不因为一事一物就认为够条件了。与今义不同。
 
花篮
分享
_________________
安静。。。 所以我能欣赏身边美丽!
沙发 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
commonsense
(只看此人)文章 时间: 2014-8-18 10:41 引用回复
译文

 “吴子派札来(鲁国)访问。”

 吴国本无所谓国君,无所谓大夫,这则记载为什么承认它有国君,有大夫呢?为了表明季子的贤啊。季子贤在哪里呢?辞让国君的位置啊。他辞让君位是怎么一回事呢?谒、馀祭、夷昧跟季子是一母所生的四兄弟,季子年幼而有才干,兄长们都爱他,一起想立他做国君。谒说:“现在如果就这样仓促地把君位给他,季子还是不接受的。我愿不传位给儿子而传位给弟弟,由弟弟依次接替哥哥做国君,最后把君位传给季子。”馀祭、夷昧都说行。所以几个哥哥在位时都勇敢不怕死,每次就餐必定祈祷,说:“上天如果让吴国存在下去,就保祐我们早点遭难吧。”所以谒死了,馀祭做国君。馀祭死了,夷昧做国君。夷昧死了,国君的位置应当属于季子了。季子出使在外,僚是寿梦的庶长子,就即位了。季子出访回国,一到就把僚当作国君。阖闾说:“先君所以不传位给儿子,而传位给弟弟,都是为了季子的缘故。要是遵照先君的遗嘱呢,那么国君应该季子来做;要是不照先君的遗嘱呢,那么我该是国君。僚怎么能做国君呢?”于是派专诸刺杀僚,而把国家交给季子。季子不接受,说:“你杀了我的国君,我受了你给予的君位,这样我变成跟你一起篡位了。你杀了我哥哥,我又杀你,这样父子兄弟相残杀,一辈子没完没了了。”就离开国都到了延陵,终身不入吴国宫廷。所以君子以他的不受君位为义,以他的反对互相残杀为仁,称许季子的贤德。

 那么吴国为什么有国君,有大夫呢?既承认季子是臣,就应该有君啊。札是什么呢?吴季子的名啊。《春秋》对贤者不直称其名,这则记载为什么称名呢?认可夷狄,不能只凭一事一物就认为够条件了。季子是被认为贤的,为什么季子还不够条件呢?认可做人臣子的,一定要使他像个臣子;认可做人儿子的,一定要使他像个儿子。(言外之意是:季子是夷狄之邦的臣子,是夷狄之王的儿子,就要在用语遣词上显示出这一点来。这就是所谓“《春秋》笔法”。)
 
花篮
分享
_________________
安静。。。 所以我能欣赏身边美丽!
板凳 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
论坛管理员
(只看此人)文章 时间: 2014-8-18 11:09 引用回复
commonsense 写道:
原文:

 吴无君,无大夫,此何以有君,有大夫?贤季子也。何贤乎季子?让国也。其让国奈何?谒也,馀祭也,夷昧也,与季子同母者四。季子弱而才,兄弟皆爱之,同欲立之以为君。谒曰:“今若是迮而与季子国,季子犹不受也。请无与子而与弟,弟兄迭为君,而致国乎季子。”皆曰诺。故诸为君者皆轻死为勇,饮食必祝,曰:“天苟有吴国,尚速有悔于予身。”故谒也死,馀祭也立。馀祭也死,夷昧也立。夷昧也死,则国宜之季子者也,季子使而亡焉。僚者长庶也,即之。季之使而反,至而君之尔。阖庐曰:“先君之所以不与子国,而与弟者,凡为季子故也。将从先君之命与,则国宜之季子者也;如不从先君之命与子,我宜当立者也。僚恶得为君?”于是使专诸刺僚,而致国乎季子。季子不受,曰:“尔杀吾君,吾受尔国,是吾与尔为篡也。尔杀吾兄,吾又杀尔,是父子兄弟相杀,终身无已也。”去之延陵,终身不入吴国。故君子以其不受为义,以其不杀为仁,贤季子。则吴何以有君,有大夫?以季子为臣,则宜有君者也。札者何?吴季子之名也。春秋贤者不名,此何以名?许夷狄者,不一而足也。季子者,所贤也,曷为不足乎季子?许人臣者必使臣,许人子者必使子也。


请楼主停止分享到处都可以找到的古代文学作品内容,谢谢
 
花篮
分享
_________________
地板 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
commonsense
(只看此人)文章 时间: 2014-8-18 19:29 引用回复
诸夏是周朝诸侯国的统称, 吴国被归为不入流的夷狄。《春秋》中对吴国贬损得非常厉害,《公羊传》里吴国的待遇好了一些。

两本传记里都记载了季札的贤, 但这不足以改变作者对夷狄的鄙视,《公羊传》里作者给多了一点面子, 是因为吴国的故事还认可了做人臣子的,一定要像个臣子;认可做儿子的,一定要像个儿子。

由此看出,被人鄙视的也可能是被误解,傲慢与偏见无处不在。
 
花篮
分享
_________________
安静。。。 所以我能欣赏身边美丽!
5 楼 | 返回顶端
阅读会员资料 发送站内短信 主题 User photo gallery 礼物  
 
回复主题    |##| -> |=|    论坛首页 -> 南粤茶居 所有的时间均为 美国太平洋时间
1页,共1


注:
 • 以上论坛所有发言仅代表发帖者个人观点, 并不代表本站观点或立场, 加西网对此不负任何责任。
 • 投资理财及买房卖房版面的帖子不构成投资建议。投资有风险,责任请自负
 • 对二手买卖中的虚假信息,买卖中的纠纷等均与本站无关。
 • 不能在本论坛发表新主题
  不能在本论坛回复主题
  不能在本论坛编辑自己的文章
  不能在本论坛删除自己的文章
  不能在本论坛发表投票
  不能在这个论坛添加附件
  可以在这个论坛下载文件

  论坛转跳: 

  commonsense, commonsense, commonsense, 论坛管理员, commonsense
  潜力帖子 精华帖子 热门帖子
  如果手上有50万…
  熏醋、板蓝根抗病毒吗?转
  保持口腔卫生 转
  Uber: Uber符合规定可以在大温地区...
  有人发帖说metrotown 新楼价每平方...
  本国确诊首宗新型冠狀病毒肺炎个案
  新移民来加国在哪买房是最佳投资?
  醋虽好,但绝非万能 转
  怎么守护自己的肠道健康 转
  选购和食用益生菌小贴士 转
  节日饮食安全 转
  拜年
  最近成交的很多有些诡异
  年夜饭要吃它啊
  大年初一晚 人畜无害的姐妹群被封了
  吃了松糕年年高
  新年洋荤: 熟食冷肉盘
  tacos
  粤菜馆的当归凤爪在家做!
  年夜饭餐桌系列- 简单易学的【清蒸...
  红烧梅干菜土豆排骨
  清炖狮子头(图文+视频)
  Scalloped Potatoes
  简易烤鸡腿
  ambrosia 色拉
  海鲜豆腐煲
  Omelette
  马来西亚风光游(4)马六甲
  回顾一下2019
  马来西亚风光游(3)皇宫 布城
  今次武汉肺炎事件有一个大赢家!!!!!
  刚趴沙发上哭了一会儿
  各位的同事都戴口罩吗?
  北京也有可能要封城了
  今天去银行算出来63岁才能退休
  中央出手了
  红头发
  好色的三个阶段
  给有兴趣去美国加油的网友
  武汉真封城了
  加西的五毛不地道
  某个经纪说啊。。。
  这个法拍屋最后成交价会多少
  这岳父老谋深算
  温哥华机场求武汉旅客申报流感症狀

  最新新闻 热门新闻 热评新闻
  武汉肺炎始发地华南海鲜市场照片
  贫民窟女孩到选美皇后 这儿美女多
  澳洲确诊武汉肺炎 华人慌抢购口罩
  武汉小伙实拍“空城”的24小时
  被这从武汉逃到日本的女孩气死了
  受伤的陶勇医生苏醒后 口述一首诗
  北京中医医院院长 谈中医治疗方案
  媒体报道可以大幅降低疫情传播
  《情深深》20年再聚首,赵薇曝"还珠"要出大电影?
  不善待荒野 真正的战争将无人幸免
  陈佩斯朱时茂两人儿子 重现经典
  不止武汉,湖北疫区16城实录(图)
  武汉市委书记、市长的除夕和初一
  看武汉一线医生身上的字哭了笑了
  明星支援武汉 黄晓明夫妇捐款20万
  《囧妈》全网免费播 得罪了不少人
  警惕!广东发现13起家庭聚集性疫情
  越来越近啦!今天震到了大温附近了
  夜遇色狼 本那比女子亲述恐怖经历
  UBC研究 住在这些道路边健康堪忧
  加国夫妇千元度假 出发前才知悲剧
  重磅!加国确诊首例!刚从武汉回加
  扩散!湖北防控指挥部公布肺炎新型捐赠方式
  波音最新777X型客机试飞成功(图)
  中国报告确诊病例1975例 死亡56例
  深圳7口之家6家庭成员互相被感染
  加拿大确诊首例新冠病毒感染病例
  三部门发布公告:禁止野生动物交易
  非典幸存者礼露口述 我们能反思吗
  菲律宾包机送返近500名武汉游客
  中国开启封路模式封城封路封村封户
  重磅!加国确诊首例!刚从武汉回加
  李涵:79岁父亲双肺感染 求治无门
  美国包机飞武汉撤侨 法俄立即跟进
  华裔大温买的房 10年楼龄其实40年
  这次河南防疫多硬核 亲姥爷不开门
  不记得非典果子狸!希望这次能记住
  成龙春晚献唱 网民:武汉人多绝望
  人设反转 梅根亲爹是爱女儿好父亲
  支援武汉女医生: 疫情确实严重
  墙里有幽灵猫 拆开墙收获一只喵喵
  夜遇色狼 本那比女子亲述恐怖经历
  央视不知武汉恨,首都犹唱后庭花
  北京春晚主持阵容太强大 刘涛惊艳
  武汉肺炎肆虐 医护人员弹尽援绝

  更多方式阅读论坛:

  Android: 加西网
  [下载]

  Android: 温哥华论坛
  [下载]

  PDA版本: 论坛

  加西网微信

  加西网微博


  Powered by phpBB 2.0.8
  Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

  加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

  页面生成: 0.0769 秒 and 12 DB Queries in 0.0228 秒