Z: English | |w

“R | ظAؔ


“ϵϢ

Ԓ:
ַ:
: ñ / Burnaby
؅^: ظA / Metro Vancouver
ʡ: 炐ȁʡ / British Columbia
: ô / Canada

؈D